ตู้ถ่ายเชื้อ

รหัสสินค้า: B00521
ชื่อสินค้า: ตู้ถ่ายเชื้อ
English name: Transfer Hood

Key Spec:

  • ใช้ในการเขี่ยเชื้อ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

คำอธิบาย

ตู้ถ่ายเชื้อ

ตู้ถ่ายเชื้อ เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ใช้ในการเขี่ยเชื้อ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

 

ดูตู้ถ่ายเชื้อ ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/biology/biology-equipment/transfer-hood/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20