ชุดยานพาหนะหลากหลาย

รหัสสินค้า: CT12162
ชื่อสินค้า: ชุดยานพาหนะหลากหลาย
English name: My Gears – Transport Gears

Key Spec:

  • เรียนรู้หลักการทำงานของฟันเฟือง โดยเน้นไปที่การทำงานของยานพาหนะ

ชุดยานพาหนะหลากหลาย (Transport Gears)

  • สร้างโมเดลยานพาหนะได้ 8 รูปแบบ ตามกิจกรรมในคู่มือ

ชุดยานพาหนะหลากหลาย (Transport Gears)

  • ชิ้นส่วนทั้งหมด 114 ชิ้น (รูปแบบชิ้นส่วนมากกว่า 20 แบบ) พร้อมคู่มือการทำกิจกรรม

ชุดยานพาหนะหลากหลาย (Transport Gears)

คำอธิบาย

ชุดยานพาหนะหลากหลาย (My Gears – Transport Gears)

ชุดยานพาหนะหลากหลาย เรียนรู้หลักการทำงานของฟันเฟือง โดยเน้นไปที่การทำงานที่ทำให้ยานพาหนะเคลื่อนที่, เลี้ยว และทำงานตามที่ออกแบบไว้ได้ สร้างโมเดลยานพาหนะตามที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 8 รูปแบบ ตามกิจกรรมในคู่มือ รวมถึงสร้างสรรค์โมเดลใหม่ ๆ ตามจินตนาการของผู้เรียน ชิ้นส่วนทั้งหมด 114 ชิ้น (รูปแบบชิ้นส่วนมากกว่า 20 แบบ) พร้อมคู่มือการทำกิจกรรม

 

ชุดยานพาหนะหลากหลาย (Transport Gears)

 

ดูชุด My Gears ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/robot/other/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์