ชุดส้อมเสียง 13 ชิ้น

รหัสสินค้า: PW0413
ชื่อสินค้า: ชุดส้อมเสียง 13 ชิ้น
English name: Tuning Fork Set : 13 pcs

Key Spec:

  • อุปกรณ์ประกอบการทดลองเกี่ยวกับความถี่เสียงและคลื่นเสียง
  • ส้อมเสียง 13 ชิ้น ที่ความถี่แตกต่างกัน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ชุดส้อมเสียง 13 ชิ้น

ส้อมเสียง เป็นสื่อการเรียนรู้ทางด้านฟิสิกส์ เพื่อทดลองเกี่ยวกับความถี่เสียงและคลื่นเสียง โดยการเคาะส้อมเสียงด้วยไม้เคาะ จากนั้นนำปลายส้อมเสียงไปจุ่มในภาชนะที่ใส่น้ำไว้ แล้วสังเกตคลื่นที่เกิดขึ้น ซึ่งคลื่นเสียงที่ออกมาจากส้อมเสียงจะมีความถี่เพียงค่าเดียวเท่านั้น ดังนั้นนอกจากใช้ในการทดลองแล้ว ส้อมเสียงยังถูกนำมาใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับการตั้งค่าเสียงเครื่องดนตรี เพื่อให้ได้เสียงของโน้ตต่าง ๆ ตรงกัน และสามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้อีกด้วย

 

Specification

การใช้งานส้อมเสียง

ทำได้ด้วยการเคาะที่ขาสองง่ามของส้อมเสียง ขาจะเกิดการสั่นอย่างรวดเร็ว เราจะได้ยินเสียงที่ความถี่เฉพาะเจาะจงของส้อมเสียง หากต้องการได้ยินเสียงชัดขึ้นให้นำส้อมเสียงไปใส่เข้ากับกล่องกำทอน

อุปกรณ์

ชุดส้อมเสียง 13 ชิ้น ที่ทำมาจากอลูมิเนียมขัดเงาอย่างดี ส้อมเสียงแต่ละชิ้นมีความยาวแตกต่างกัน ตั้งแต่ 14.5 -18.5 cm. กว้าง 2 cm. แต่ละชิ้นจะระบุความถี่ที่ด้ามจับ ซึ่งเป็นความถี่เสียงทางวิทยาศาสตร์ คือ 256 (C), 271 (C1), 288 (D), 302 (D1), 320 (E), 341.3 (F), 362 (F1), 384 (G), 405 (G1), 426.6 (A), 455 (B1), 480 (B) และ 512 (C) มีหน่วยป็น Hz
(ขนาดและความยาวของขาทั้งสอง รวมไปถึงชนิดของวัสดุที่ใช้ทำส้อมเสียงจะทำให้ได้ความถี่ที่เฉพาะตัวของส้อมเสียง)

 

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับคลื่นและเสียง ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/physics/wave-sound/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20