เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ

รหัสสินค้า :  N00203
ชื่อสินค้า :  เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ
English name :   Weather Meter

Key Specs : 

 • วัดอุณหภูมิได้ในหน่วยองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์  Indoor (0-50 ํC) และ Outdoor (-40-60 ํC) ค่าความถูกต้อง 1.0 ํC
 • วัดค่าความชื้น Indoor และ Outdoor (20%-90%)ค่าความถูกต้อง 5%
 • วัดค่าความกดอากาศได้ในช่วง 750-1,100 hPa แสดงผลได้ 3 หน่วยคือ Hg, hPa และ mmHg

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ

 • แสดงค่าอุณหภูมิ Indoor (0-50 ํC) และ Outdoor (-40-60 ํC) ค่าความถูกต้อง 1.0 ํC แสดงผลได้ 2 หน่วย องศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์
 • แสดงค่าความชื้น Indoor และ Outdoor (20%-90%)ค่าความถูกต้อง 5%
 • แสดงค่าความกดอากาศ 750-1,100 hPa แสดงผลได้ 3 หน่วยคือ Hg, hPa และ mmHg (ทั้งแบบ absolute และ relative)
 • แสดงค่าปริมาณนํ้าฝน 0 ถึง 9,999 mm แสดงผลได้ 2 หน่วยคือ mm และ inch
  – แสดงค่าความเร็วลมได้ 6 หน่วย คือ mph, km/h, m/s, knots, Bft และ gust.รวมถึงแสดงทิศทางลมด้วยเข็มทิศ LCD
 • แสดงค่า Wind chill และ Dew point temperature
 • สามารถพยากรณ์อากาศได้ โดยแสดงผลเป็นรูปไอคอนสภาพอากาศ
 • ตั้งสัญญาณเตือนตามค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ได้
 • บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น Min/Max ทั้ง Indoor และ Outdoor
 • มีเครื่องรับที่ติดตั้งไว้ภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลสภาพอากาศภายนอกส่งมายังเครื่องวัด

 

ดูอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศอื่นๆ:  https://intereducation.co.th/product-category/earth-astronomy-space/environment/weather/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20