ชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

รหัสสินค้า : KK198124
ชื่อสินค้า : ชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
English name : Wind Power Generator

Key Spec:

  • ได้ออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบของกังหันด้วยตนเอง
  • เรียนรู้หลักการเปลี่ยนรูปของพลังงานจากพลังงานลมไปเป็นพลังงานไฟฟ้า
  • ปูพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

เรียนรู้หลักการเปลี่ยนรูปของพลังงานจากพลังงานลมไปเป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบของกังหันเพื่อประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน ได้สนุกสนานกับการออกแบบและประดิษฐ์กังหันลมของตัวเอง พัฒนาทักษะการวางแผน การทดลอง การวิเคราะห์ และหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนและสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในอนาคต 

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์: https://intereducation.co.th/product-category/science-kit-for-kid/applied-science/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์