หัววัดกลศาสตร์ แบบไร้สาย (Wireless Smart Cart Sensor)

รหัสสินค้า: WL-110SC
ชื่อสินค้า: หัววัดกลศาสตร์ แบบไร้สาย
English name :Wireless Smart Cart Sensor

Key Specs

  • หัววัดสำหรับใช้งานแบบไร้สาย สะดวกต่อการใช้งานภาคสนาม มีหน้าจอแสดงผลแบบ Real Time
  • สามารถเชื่อมต่อหัววัดกับ Smartphone หรือแท็ปเลต ด้วยระบบบลูทูธ ใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Science# ชาร์จแบตเตอร์รี่ได้ด้วยสาย USB
  • Display: 128×64 mm, Battery: 700mAh, Wireless: BLE 4.2, Wired: USB-C Type

คำอธิบาย

หัววัดกลศาสตร์ แบบไร้สาย (Wireless Smart Cart Sensor)

Specifications

เป็นหัววัดพิเศษที่รวมการวัดค่าพลังงานและการเคลื่อนที่เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งการวัดระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง ความเร็วเชิงมุม และแรง สามารถใช้กับการทดลองกลศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย เช่น การทดลองโมเมนตมและพลังงาน, กฎการอนุรักษ์พลังงาน, การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงที่ความเร็ว หรือความเร่งคงที่ เป็นต้น

ช่วงการวัดแรง: ±20N                          ความละเอียด: 0.01N

ช่วงการวัดระยะทาง: ±3,000mm         ความละเอียด: 0.1mm

ช่วงการวัดความเร็ว: ±3m/s                 ความละเอียด: Maximum sampling 200 Hz

ช่วงการวัดน้ำหนัก: 16g                      

ช่วงการวัด Gyro: 2,000°/s                 ความละเอียด: 0.6°/s

 

ดูหัววัดรุ่นอื่น:  https://intereducation.co.th/product-category/data-logger/data-logger-sensor/
Facebook: https://www.facebook.com/intered.th
Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20