แขนรางไม้

รหัสสินค้า : PM0152
ชื่อสินค้า : แขนรางไม้
English name : Wooden Runway Arm

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูชุดทดลองการเคลื่อนที่อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/physics/mechanic/various-motion-experiment/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20