ผลึกซิงค์ซัลไฟด์ (Zinc Blende)

รหัสสินค้า: C00867
ชื่อสินค้า: ผลึกซิงค์ซัลไฟด์
English name: Zinc Blende Crystal Structure

รายละเอียด :  

ประกอบด้วย S (สีเหลือง) 23 ชิ้น, Zn (สีเทา) 23 ชิ้น และข้อต่อ 84 ชิ้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ผลึกซิงค์ซัลไฟด์ (Zinc Blende)

Specification

โครงสร้างผลึกซิงค์ซัลไฟด์หรือซิงค์เบลนด์ (Zinc Sulfide/ Zinc blend, ZnS)

  • เป็นโครงสร้างแบบ FCC ของ S2- และมี Zn2+ บรรจุอยู่ในครึ่งหนึ่งของช่องว่าง Tetrahedral
  • เลขโคออร์ดิเนชั่น (Coordination Number) เป็น 4:4

โครงสร้างผลึกซิงค์ซัลไฟด์ มีอีกโครงสร้างหนึ่ง คือ เวอร์ทไซต์ (Wurtzite)

  • เป็นโครงสร้างแบบ HCP ของ S2- และมี Zn2+ บรรจุอยู่ในครึ่งหนึ่งของช่องว่าง Tetrahedral
  • เลขโคออร์ดิเนชั่น (Coordination Number) เป็น 4:4
  • เป็นผลึกที่เกิดที่อุณหภูมิสูงกว่าซิงค์เบลนด์

 

Atoms Holes (Angle) Color Diam. (mm) Amount
S-Sulphur 4 (109°28′) Yellow 23 23
Zn-Zinc 4 (109°28′) Gray 23 23
Links Color Length (mm) Amount

Medium (single, rigid)

Gray white 27 84

ABS plastic box (size: 23.5 × 17 × 3.5 cm)

1

 

 

 

ดูแบบจำลองโมเลกุล อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/molecular-model/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20