กล่องดูแมลง 2 ทาง

รหัสสินค้า :   N00102 
ชื่อสินค้า :   กล่องดูแมลง 2 ทาง
English name :  Insect Viewer 2 Ways
รายละเอียด :
เพื่อศึกษาลักษณะภายนอกของแมลงชนิดต่างๆ ได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของแมลง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้