คาปาซิเตอร์ 0.47 MFD. 50V.

รหัสสินค้า : G00512

ชื่อสินค้า : คาปาซิเตอร์ 0.47 MFD. 50V.

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: