ชาร์ลส์ ดาร์วิน

ชื่อสินค้า :  ชาร์ลส์ ดาร์วิน
English name : Charles Robert Darwin
รายละเอียด :
SS0202 ขนาดเล็ก     15 x 20 x 40 ซม.
SS0232 ขนาดกลาง   26 x 20 x 45 ซม.
SS0262 ขนาดใหญ่     40 x 26 x 80 ซม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้