ชุดการเคลื่อนที่ถ่ายเทความร้อน

รหัสสินค้า : KK196483
ชื่อสินค้า : ชุดการเคลื่อนที่ถ่ายเทความร้อน
English name : Moving Heat
รายละเอียด : 
เป็นชุดทดลองที่สามารถสร้างความร้อนในนํ้าได้ด้วยถ่านไฟฉาย เห็นการเปลี่ยนสีของนํ้าที่อุณหภูมิที่สูงไป
สู่ที่ตํ่าได้อย่างชัดเจน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,