ตัวต้านทานปรับค่าได้ 3.3 กิโลโอห์ม

รหัสสินค้า : G00495

ชื่อสินค้า : ตัวต้านทานปรับค่าได้ 3.3 กิโลโอห์ม

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: