ตัวต้านทานไวแสง (LDR)

รหัสสินค้า : G00491

ชื่อสินค้า : ตัวต้านทานไวแสง (LDR)

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: