ตัวต้านทาน 1 กิโลโอห์ม (5 อัน/ชุด)

รหัสสินค้า : G00471

ชื่อสินค้า : ตัวต้านทาน 1 กิโลโอห์ม (5 อัน/ชุด)

 

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: