ตัวต้านทาน 200 โอห์ม Ω (5 อัน/ชุด)

รหัสสินค้า : G00457

ชื่อสินค้า : ตัวต้านทาน 200 โอห์ม Ω (5 อัน/ชุด)

 

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: