ตัวอย่างเหล็กและเหล็กกล้า

รหัสสินค้า : EG0405
ชื่อสินค้า : ตัวอย่างเหล็กและเหล็กกล้า
English name :  Iron and Steel Specimen

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้