ตัวอย่างไฟเบอร์

รหัสสินค้า : EG0406
ชื่อสินค้า :  ตัวอย่างไฟเบอร์
English name :  Fiber Specimen

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้