ตัวต้านทานปรับค่าได้ 2.2 กิโลโอห์ม

รหัสสินค้า :G00494

ชื่อสินค้า :ตัวต้านทานปรับค่าได้ 2.2 กิโลโอห์ม

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: