ทรานซิสเตอร์ BC 337

รหัสสินค้า : G00503

ชื่อสินค้า : ทรานซิสเตอร์ BC 337

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: