ลวดทองแดง No. 28 ยาว 10 เมตร

รหัสสินค้า :  G00608

ชื่อสินค้า : ลวดทองแดง No. 28 ยาว 10 เมตร

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: