ลวดนิโครม No.30 ยาว 30 ซม.

รหัสสินค้า :  G00625

ชื่อสินค้า : ลวดนิโครม No.30 ยาว 30 ซม.

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: