เครื่องวัดอากาศ (บารอ-เทอร์โม- ไฮโกรมิเตอร์) กรอบโลหะ

รหัสสินค้า :  N00738
ชื่อสินค้า :  เครื่องวัดอากาศ (บารอ-เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์) กรอบโลหะ
English name : Baro-Thermo-Hygro (Metal Frame)
รายละเอียด : 
ขนาด 13.5 X 22.5 X 3.5 ซม. อ่านค่าความดัน อากาศได้ในช่วง 960 – 780 hPa, 720 – 790 mmHg วัดอุณหภูมิ ในช่วง -20 -50 ํC, วัดค่าความชื้น สัมพัทธ์ในช่วง 0 – 100%

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้