เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger

รหัสสินค้า : AT93182
ชื่อสินค้า : เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger
English name : Artec Logger Main Unit

Key Spec:

  • เชื่อมต่อแบบ Bluetooth เข้าได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ้ค และแท็บเล็ต
เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger
  • สามารถใช้งานได้ 2 โหมด คือ โหมด real-time และโหมดเก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger

  • ใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ได้ 3 ตัวพร้อมกัน

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger

  • ซอฟต์แวร์แสดงกราฟและวิดีโอขณะทำการทดลองไปพร้อมกัน

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger

อุปกรณ์เก็บข้อมูลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ Bluetooth และสาย microUSB ใช้งานได้ง่าย สะดวก และสนุกกับการทดลอง มีเซนเซอร์ให้ใช้งานร่วม 6 เซนเซอร์ รองรับระบบปฏิบัติการ Window / Mac OS X / Android / iOS / Chrome OS

 

Specification

1. Wireless เชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Bluetooth สามารถใช้ได้กับทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค และแท็บเล็ต มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้งานได้นานถึง 12 ชั่วโมง และชาร์จแบตด้วยสาย microUSB

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger

 

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger

รองรับระบบปฏิบัติการ Window / Mac OS X / Android / iOS / Chrome OS

 

2. Compact Design ขนาดเล็กกะทัดรัด ถูกออกแบบมาให้สามารถวางข้างบนหรือข้างในเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ได้

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger

 

3. Dual-Mode มีโหมดการใช้งานให้เลือก 2 โหมด คือ

              3.1 Live Mode เก็บข้อมูลลการวัดแบบ real-time สามารถสังเกตข้อมูลผ่านหน้าจอได้แบบทันที โดยข้อมูลจะแสดงผลในรูปแบบกราฟเส้น

              3.2 Logging Mode เก็บข้อมูลการทดลองไว้ในเครื่อง Artec Looger ก่อน จากนั้นค่อยนำมาแสดงผลผ่านหน้าจอเมื่อการทดลองเสร็จสิ้น โดยก่อนใช้งานโหมด Logging ต้องทำการตั้งค่าเซนเซอร์, ช่วงเวลาในการวัด, ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และตัวแรอื่น ๆ ก่อนทำการทดลอง

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger

 

4. Multi-Logging วัด, บันทึกค่า และแสดงผลได้มากถึง 3 เซนเซอร์ในคราวเดียว

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger

 

5. Live Capture ซอฟต์แวร์สามารถแสดงกราฟ พร้อม VDO ขณะทำการทดลองไปพร้อมกันได้

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger

 

6. Simple Export สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบภาพ และไฟล์ CSV เพื่อปรับแต่งหรือดูข้อมูลได้ใน Excel

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ Data Logger ระบบไร้สาย รุ่น Artec Logger

 

 

ดูหัววัดที่ใช้ร่วมกัน: https://intereducation.co.th/product-category/data-logger/data-logger-sensor/artec-logger-sensor/
ดู Data Logger รุ่นอื่น:  https://intereducation.co.th/product-category/data-logger/datalogger/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th
Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20