เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (Data Logger) รุ่น Free Linker 2

รหัสสินค้า: 
ชื่อสินค้า: เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (Data Logger) รุ่น Free Linker 2
English name : Data Logger Free Linker 2

Key Specs

  • เชื่อมต่อกับกับคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ Smart Phone ผ่านระบบ Bluetooth ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Science#
  • มีไฟแสดงสถานะการทำงาน เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ และจะกระพริบเมื่อทำการทดลอง
  • อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการทำการทดลอง มีช่องเชื่อมต่อหัววัด 4 ช่อง (Analog & Digital)

คำอธิบาย

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (Data Logger) รุ่น Free Linker 2

Specifications

Sensor input port 4 Free CH (Analog& Digital)
Connections Wireless (RF 2.4GHz)/ USB 2.0
Sampling Rate Max. 10kHz / 1 CH
Resolution 12 bit ADC
Battery Li-polymer 2,000mAh
Charging Requirements USB port (MAX. 500mA @5VDC)

 

ดูหัววัดที่ใช้ร่วมกัน: https://intereducation.co.th/product-category/data-logger/data-logger-sensor/mbl-sensor/
ดู Data Logger รุ่นอื่น:  https://intereducation.co.th/product-category/data-logger/datalogger/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th
Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20