DVD วีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รหัสสินค้า :  DVD205

ชื่อสินค้า :  DVD วีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายละเอียด : 

(จำนวน 26 เรื่อง) พืชสืบพันธุ์อย่างไร, การขยายพันธุ์พืช (การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ), การสืบพันธุ์ของสัตว์,การสืบพันธุ์ของไฮดรา, การสืบพันธุ์ของ

ปลากัด, การผสมเทียมปลา, การจำแนกพืช, การจำแนกสัตว์, ความแข็งของวัสดุ,ความเหนียวของวัสดุ, สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ, การนำความร้อนของวัสดุ, การนำไฟฟ้าของวัสดุ, แรงทำให้เกิดอะไรบ้าง,ผลัพธ์ของแรงและแรงลัพธ์เป็นอย่างไร,อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่, ความดันอากาศ, ของเหลวมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่, แรงลอยตัวคืออะไร, แรงเสียดทานเป็นอย่างไร, เสียงมาถึงหูอย่างไร, เราได้ยินเสียงต่างกันอย่างไร, การเกิดหมอก นํ้าค้าง เมฆฝน, วัฏจักของนํ้ากลางวัน กลางคืน, การใช้แผนที่ดาว

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,