DVD วีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัสสินค้า :  DVD206

ชื่อสินค้า :  DVD วีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียด : 

(จำนวน 22 เรื่อง)การหายใจของปลา, ระบบย่อยอาหาร,ระบบหายใจ, ระบบหมุนเวียนเลือด, สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, ห่วงโซ่อาหาร, ผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร, การพรางตัว, สัตว์ป่าสงวน, สมบัติของสารในสถานะ ของแข็งของเหลว และแก๊ส, การแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน, สารในชีวิตประจำวัน (สารปรุงรสและสารแต่งสีอาหาร), สารในชีวิตประจำวัน (สารทำความสะอาด), การปลี่ยนแปลงสถานะของสาร, การเกิดสารใหม่, วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย, การต่อหลอดไฟฟ้า, แม่เหล็กไฟฟ้า, ข้างขึ้น ข้างแรม, สุริยุปราคา, จันทรุปราคา, ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,