แบบจำลองระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์

รหัสสินค้า: BM0689
ชื่อสินค้า: แบบจำลองระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์
English name: Human Circulatory System Model

Key Spec:

  • แสดงส่วนประกอบของหัวใจ หลอดเลือด และทิศทางการลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์
  • สามารถถอดประกอบได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

แบบจำลองระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์

Specification

  1. เป็นหุ่นจำลองหัวใจมนุษย์ ที่แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบภายในของหัวใจ
  2. แสดงส่วนต่าง ๆ ของหัวใจ เช่น ห้องหัวใจ ลิ้นหัวใจ เส้นเลือดใหญ่ที่ติดต่อกับหัวใจ
  3. หุ่นจำลองหัวใจสามารถแยกหรือถอดประกอบได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชิ้น
  4. ตัวของหุ่นจำลอง ทำด้วยวัสดุคงทน และสีเสมือนของจริง
  5. มีหมายเลขกำกับแต่ละส่วนที่สำคัญบนหุ่นจำลอง พร้อมมีชื่อกำกับสกรีนไว้ที่ฐาน
  6. มีภาพสกรีนแสดงเส้นทางการไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายมนุษย์ จากหัวใจไปปอดและไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา ศีรษะ ไว้ที่ฐาน

 

ดูหุ่นจำลองและแบบจำลอง-มนุษย์ อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/biology/biology-model/model-human/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20