หุ่นจำลองอวัยวะเพศชาย

รหัสสินค้า: BM0761
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองอวัยวะเพศชาย
English name: Human Male Pelvis Section

Key Spec:

  • แสดงโครงสร้างและอวัยวะระบบสืบพันธุ์เพศชาย ตั้งบนฐาน
  • ขนาดประมาณ 250 x 185 x 260 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

หุ่นจำลองอวัยวะเพศชาย

 

Specification

  1. แสดงโครงสร้างอย่างละเอียดของระบบสืบพันธุ์เพศชายครบถ้วน
  2. มีหมายเลขกำกับทุกชิ้นพร้อมบอกชื่อส่วนประกอบ
  3. ตัวหุ่นจำลอง ทำด้วยวัสดุคงทน
  4. ตัวหุ่นจำลองลงสีตามธรรมชาติและเหมือนจริง
  5. มีฐานที่มั่นคงและแข็งแรง

 

ดูหุ่นจำลองและแบบจำลอง-มนุษย์ อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/biology/biology-model/model-human/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20