ชุดพื้นฐานกลไก

รหัสสินค้า: CT160
ชื่อสินค้า: ชุดพื้นฐานกลไก
English name: Junior Gears

Key Spec:

  • เรียนรู้ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรกลขั้นพื้นฐาน

ชุดพื้นฐานกลไก (Junior Gears)

  • ใช้เฟืองและตัวต่อจำลองเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ
ชุดพื้นฐานกลไก (Junior Gears) ชิ้้นส่วน
  • ใช้การผลัก ดึง และหมุนเพื่อให้อุปกรณ์เคลื่อนที่
  • สร้างโมเดลสนุกสนานกว่า 13 แบบ ตามกิจกรรมในคู่มือ

ชุดพื้นฐานกลไก (Junior Gears) โมเดล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดพื้นฐานกลไก

ชุดพื้นฐานกลไก ของเล่นเพื่อการเรียนรู้แบบปลายเปิดสำหรับวิศวกรรุ่นเยาว์ในการผลัก ดึง และหมุนชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เลียนแบบอุปกรณ์การก่อสร้างในชีวิตจริง เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบ ทั้งยังพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา มาพร้อมกับคู่มือแนะนำการประกอบกิจกรรมที่ทำตามได้ง่าย ซึ่งมีโมเดลที่สนุกและน่าตื่นเต้น 13 แบบสำหรับเด็ก ๆ ในการสร้างเครื่องจักรกล

 

ชุดพื้นฐานกลไก (Junior Gears)

 

ดูชุด My Gears ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/robot/other/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20