บอสเฮดพร้อมที่จับหลอดทดลองและเทอร์โมมิเตอร์

รหัสสินค้า: C00258
ชื่อสินค้า: บอสเฮดพร้อมที่จับหลอดทดลองและเทอร์โมมิเตอร์
English name: Test Tube and Thermometer Swivel Holder (Alloy made)

Key Spec:

  • ใช้จับยึดหลอดทดลองขนาดเล็กและเทอร์โมมิเตอร์
  • ใช้งานร่วมกับชุดขาตั้ง เพื่อจัดอุปกรณ์สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์
  • มีสกรูโลหะสำหรับล็อคปรับได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

บอสเฮดพร้อมที่จับหลอดทดลองและเทอร์โมมิเตอร์

บอสเฮดพร้อมที่จับหลอดทดลองและเทอร์โมมิเตอร์ ทำจากโลหะอย่างดี ด้านหนึ่งเป็นบอสเฮดสำหรับยึดกับชุดขาตั้ง มีสกรูโลหะสำหรับล็อคปรับได้ 0.5 – 2.3 cm. อีกด้านหนึ่งเป็นที่จับหลอดทดลองและเทอร์โมมิเตอร์ เป็นแบบคลิปหนีบปรับความกว้างได้ตั้งแต่ 0 – 2.5 cm. ใช้ได้กับหลอดทดลองหรือเทอร์โมมิเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0 – 2.5 cm. ใช้งานร่วมกับชุดขาตั้ง เพื่อจัดอุปกรณ์สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

ดูขาตั้ง/ ข้อต่อ/ ที่จับยึด/ ที่คีบ อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/stand-bosshead-clamp/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20