เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโวลต์สูง DIA 20 cm.

รหัสสินค้า : PE0544
ชื่อสินค้า : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโวลต์สูง DIA 20 cm.
English name : Van de Graaff Generator

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโวลต์สูงแบบอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/physics/electricity/high-voltage-generator/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20