หุ่นจำลองพื้นผิวโลกแสดงรอยเลื่อนชั้นหิน

รหัสสินค้า :  EG0506
ชื่อสินค้า :  หุ่นจำลองพื้นผิวโลกแสดงรอยเลื่อนชั้นหิน
English name :  Fold Deformation Model
รายละเอียด :
แสดงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเปลือกโลกที่เกิดการยกตัวยุบตัวของเปลือกโลกอันเกิดจากการเคลื่อนตัวของแมกมา – ลาวาทำให้เปลือกโลกแตกต่างไปจากเดิม

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้