เครื่องวัดความชื้นในดิน

รหัสสินค้า :  EG0223
ชื่อสินค้า :   เครื่องวัดความชื้นในดิน
English name :  Soil Moisture Test Kit

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้