โครงสร้างผลึก 7 รูปแบบ

รหัสสินค้า: C00831
ชื่อสินค้า: โครงสร้างผลึก 7 รูปแบบ
English name:
Crystal Structure 7 pcs/set

รายละเอียด :
ประกอบด้วย โครงสร้างผลึกแบบ Triclinic, Monoclinic, Orthorhombic, Hexagonal, Rhombohedral, Tetragonal และ Isometric

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: C00831 หมวดหมู่: ,