เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (Data Logger) รุ่น Smart Sensor Box 9 in 1

รหัสสินค้า: 
ชื่อสินค้า: เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (Data Logger) รุ่น Smart Sensor Box 9 in 1
English name : Data Logger Smart Sensor Box 9 in 1 (All-in-one Interface)

Key Specs

  • ประกอบด้วย 9 built-in sensors ในเครื่องเดียว ครอบคลุมการทดลองทั้งในหมวดฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์โลก
  • เชื่อมต่อกับกับคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ Smart Phone ได้ง่ายผ่านระบบ Bluetooth
  • สามารถเชื่อมต่อหัววัดภายนอกเพิ่มได้
  • ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชั่น Science# สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS Android และ Windows

คำอธิบาย

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (Data Logger) รุ่น Smart Sensor Box 9in1

Specification

  • Input Ports : 4 channels (Analog& Digital)
  • การเชื่อมต่อ: Bluetooth (RF 4GHz), USB2.0
  • Battery: 2300mAh
  • Size: 85x110x19 mm, 125g
  • อุปกรณ์ในชุด: สายต่อหัววัด 4 ชิ้น และสาย USB สำหรับชาร์จ 1 ชิ้น
  • 9 built-in sensors ประกอบด้วย
ที่ หัววัด (Sensors) ช่วงการวัด ความละเอียด(Resolution)
1 RGB Color 1 to 65535 counts 4Channels (RGB and C) 1 count
2 Light 1-188,000 lux 0.1 lux (22bit)
3 UV 0-11 UV index 0.1 UV index
4 Heart Rate 0-250 BPM 1 BPM
5 Tri-axial Acceleration ±2g, ±4g, ±8g 3 Channels (x/y/z) 0.004g (±2g)
6 Magnetic Field -4 to 4 gauss 0.0002 gauss (16 bit)
7 Humidity 0-100%RH 0.01%RH (14bit)
8 Temperature -40°C -70°C 0.0625°C (12bit)
9 Barometer 300-1100 hPa 0.01 hPa (16bit)

 

ดูหัววัดที่ใช้ร่วมกัน: https://intereducation.co.th/product-category/data-logger/data-logger-sensor/smbl-sensor/
ดู Data Logger รุ่นอื่น:  https://intereducation.co.th/product-category/data-logger/datalogger/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th
Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20