ชุดสารและสมบัติของสาร

รหัสสินค้า: SK0152
ชื่อสินค้า: ชุดสารและสมบัติของสาร
English name: Substances and Their Properties Kit

Key Spec:

  • ศึกษาคุณสมบัติของสารที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
  • ประกอบด้วย แผ่นซีดีคู่มือการทำกิจกรรม, แผ่นซีดีประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, แผ่นภาพประกอบการทำกิจกรรม, คู่มือครู และหนังสือเสริมการเรียนรู้
  • สามารถประกอบกิจกรรมได้ 30 กิจกรรม

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดสารและสมบัติของสาร (Substances and Their Properties Kit)

ชุดสารและสมบัติของสาร เป็นชุดการเรียนรู้นี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในคุณสมบัติของสารที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงประยุกต์ใช้คุณสมบัติของสารให้เกิดประโยชน์ พร้อมด้วยแผ่นซีดีคู่มือการทำกิจกรรม แผ่นซีดีประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผ่นภาพประกอบการทำกิจกรรม คู่มือครู และหนังสือเสริมการเรียนรู้ ในชุดการเรียนรู้สามารถประกอบกิจกรรมได้ 30 กิจกรรม ตัวอย่างเช่น การนำความร้อน, การทดสอบนํ้าส้มสายชู, การทำกระดาษรีไซเคิล, แรงดันอากาศ เป็นต้น

ชุดสารและสมบัติของสาร (Substances and Their Properties Kit)

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับชุดกิจกรรมวิทย์คิดสนุก ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/science-activity-kit/have-fun-with-science-activity/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20