ชุดกิจกรรมเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ

รหัสสินค้า: EB102
ชื่อสินค้า: ชุดกิจกรรมเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ
English name:
Automatic Feeder Pet Kit

Key Spec:

  • ได้ประกอบชุดกิจกรรม IoT โดยสร้างเป็นเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ
  • ได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ IoT สั่งการผ่านแอพพลิเคชั่น
  • เรียนรู้และเข้าใจถึงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้งาน โดยประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์ในชีวิตจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดกิจกรรมเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ (Automatic Feeder Pet Kit)

ชุดกิจกรรมเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ สร้างเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ เมื่อสัตว์เลี้ยงเดินเข้าใกล้ถาดอาหาร หรือตั้งเวลาการให้อาหารได้ ประกอบด้วย เซนเซอร์วัดระยะทาง (Ultrasonic), เซอร์โวมอเตอร์, สายไฟผู้เมีย, สายไฟพร้อมคลิป และบอร์ดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีคู่มือตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอีกด้วย

ชุดกิจกรรมเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ (Automatic Feeder Pet Kit)

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ IoT

เป็นชุดการทดลองที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบเป็นบ้านอัจฉริยะ, กระถางต้นไม้อัจฉริยะ, เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ และนำไปประยุกต์สร้างกิจกรรมอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย รวมทั้งเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเซนเซอร์, อุปกรณ์ทางด้าน input และ output ในการแสดงผลการทำงานหรือกระทำตามคำสั่งต่างๆ โดยตัวบอร์ดควบคุมสามารถใช้ได้ทั้ง AIOT Board, Microbit และ KidBright

 

ดูชุดกิจกรรมเรียนรู้ IoT ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/robot/education-board/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์