สื่อการเรียนรู้เสริมทักษะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

๐ สื่อการเรียนรู้และเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
๐ สื่อการเรียนรู้ตามเนวทาง Montessori

ติดต่อขอ catalog

หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ Thymio

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เลย พัฒนาไปสู่การใช้โปรแกรมเขียนคำสั่งแบบง่ายด้วยการลากและวาง (drag and drop) ควบคุมให้หุ่นยนต์ทำภารกิจตามที่ต้องการ ไปจนถึงระดับสูงสุดด้วยการเขียนคำสั่งแบบโปรแกรมเมอร์

ดูข้อมูล Thymio

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

• ดูรายละเอียดของสื่อการเรียนรู้รูปแบบ 3 มิติได้ทุกมุม แบบ 360 องศา
• ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น IES AR ได้ฟรีที่ PlayStore สำหรับระบบ Android และ AppStore สำหรับ ระบบ ios
• สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลการเรียนรู้เพิ่มเติม

ติดต่อขอรับ Catalog

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศึกษาสิ่งมีชีวิตทุกประเภทด้วยอุปกรณ์และโมเดลหลากหลายรูปแบบ

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

อุปกรณ์สำหรับทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเคมี
พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

Physics

เรียนรู้ฟิสิกส์ด้วยชุดทดลอง เพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

New Permanent Slide

สไลด์ถาวรคุณภาพดี ภาพสวย เห็นส่วนประกอบของตัวอย่างชัดเจน เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร และผู้สนใจทั่วไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม......

โปรโมชั่น ประจำปี 2562 – 2563

ARTEC ROBO

ชุดตัวต่อหุ่นยนต์ Artec Robo

พัฒนาโดยแบรนด์ Artec จาก
ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการเรียน
การสอนหรือการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยประยุกต์ใช้
เซนเซอร์และมอเตอร์ต่างๆ
เพื่อสร้างหุ่นยนต์และเขียน
โปรแกรมตามแบบอุปกรณ์
ต่างๆที่เราพบเจอในชีวิต
ประจำวัน

Our Partners

Turning Technologies
brannan
biobase
cma
sciencecube
memmert
a&d
ohaus
liston
bante
bresser
holdpeak
smart sensor
thymio